Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er juridisk bistand som dekkes helt, eller delvis, av staten