Familievold

Vold i nære relasjoner er et av Norges mest underkommuniserte samfunnsproblem. Familievold rammer også barna hardt.

Barnefordeling

Ved samlivsbrudd er det ikke bare det økonomiske man må ta stilling til. Det er mange avgjørelser som skal tas og hva skjer med barna?

Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid