Barnejuristen

Barnejuristen har mye å bidra med, både faglig og mellommenneskelig. Møt forståelse og tålmodighet, nettopp i den situasjonen du befinner deg.

Barnejuristen

Barnejuristen har mye å bidra med, både faglig og mellommenneskelig. Møt forståelse og tålmodighet, nettopp i den situasjonen du befinner deg.

Barnejuristen

Barnejuristen tilbyr juridisk rådgivning og advokatbistand i flere typer familierettslige problemstillinger. Barnejuristen er opptatt av å holde konfliktnivået nede i familiesaker. Et lavt konfliktnivå er alltid til barnas beste. Det er gjerne gode utenomrettslige løsninger også, der det lar seg gjøre.

Dersom du befinner deg i en situasjon som oppleves vanskelig å håndtere på egen hånd. Dersom du skulle bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep, kan Barnejuristen bistå deg i prosessen med å anmelde forholdet slik at politiet kan etterforske saken, og slik at gjerningsmannen skal bli straffet. Politiet kan også nedlegge besøksforbud. Du kan ha krav på voldsoffererstatning også. Det er ikke avgjørende hvorvidt straffesaken er henlagt. Barnejuristen bistår deg.

Av og til mister vi litt av kontrollen og føler at det er vanskelig å snakke om det tunge vi er blitt utsatt for. Vi kan føle oss fanget i situasjonen. Ikke sjeldent er det nettopp da det er helt avgjørende å få hjelp til å vinne oversikt, både over hvilke behov vi har og hvilke rettigheter.

Barnejuristen tilbyr juridisk bistand. Enten du sliter med vold, overgrep, barnefordeling eller barnevern, finner vi gode løsninger sammen, på dine premisser. Barnefordeling kan være et konfliktfylt tema når samlivet opphører. Et barn har i utgangspunktet rett til kontakt med begge foreldre, men hvordan en sak løses varierer fra sak til sak. Barnevernsaker er alltid utfordrende og det lønner seg å be om juridisk bistand så tidlig som mulig i prosessen. Barnejuristen vil støtte deg og tale din sak.

Inngripende livssituasjoner kan av og til medføre problemer på arbeidsplassen eller behov for stønader fra NAV. Barnejuristen hjelper deg dersom du har en tvist med arbeidsgiver, eller dersom du har mottatt et avslag fra NAV.

ImageImage
Pil ned
Image

Hilde Charlotte Sjølett

Advokat og daglig leder i Barnejuristen

God erfaring fra barnefordeling, barnevern og prosedyre, samt saker om vold og overgrep i nære relasjoner. Hun har et stort engasjement for barna og er opptatt av at barna alltid står i fokus. I tillegg har hun erfaring fra NAV og arbeidsrettslige problemstillinger, samt innenfor arveretten. Barnejuristen har mye å bidra med, både faglig og mellommenneskelig. Møt forståelse og tålmodighet, nettopp i den situasjonen du befinner deg.