Familievold

Vold i nære relasjoner er et av Norges mest underkommuniserte samfunnsproblem. Familievold rammer også barna hardt.

Bistandsadvokat

Fornærmede og etterlatte kan fritt velge hvem de vil ha som bistandsadvokat. Barnejuristen har god kompetanse som bistandsadvokat

Barnefordeling

Ved samlivsbrudd er det ikke bare det økonomiske man må ta stilling til. Det er mange avgjørelser som skal tas og hva skjer med barna?

Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid

Skolesaker og mobbing

Har du eller barnet ditt blitt mobbet? Barn og unge har rett og plikt til opplæring inntil de har fullført tiende skoleår

Klage på NAV vedtak

Folketrygden har som formål å bidra med økonomisk sikkerhet i livssituasjoner hvor man ikke har mulighet selv

Arbeidsrett

Heldigvis skal det mye til for å kunne si opp ansatte her i Norge. Det er arbeidsgiver som må dokumentere at vilkårene for oppsigelse er oppfylt

Familie og arverett

Familieretten kan stille spørsmål rundt når og hvordan man kan inngå ekteskap, partnerskap og samboerskap

Prosedyre

Like viktig som å kjenne det enkelte rettsområdet godt, er betydningen av å kunne fremlegge rettslige og faktiske argumenter på en tydelig og engasjerende måte